13.06.2019  16:45   

Трансформація вищої освіти України

З одного боку, перед нами питання суто економічного характеру, оскільки вихід будь-якого університету на світовий рівень потребує значних фінансових інвестицій. З іншого – внутрішня модернізація навчального процесу, адаптація його до найбільш сучасник методів викладання, подолання феномену «старіння знань».


Фото: Одарченко Андрій Миколайович
Як зазначає Одарченко Андрій Миколайович, доктор технічних наук, професор декан факультету Харківського державного університету харчування та торгівлі (ХДУХТ): професійне навчання безумовно має відповідати потребам роботодавців, а отже головний орієнтир - на робочі місця. Вагома частина навчання, на думку професора, має проходити в компаніях, в реальних умовах. Таким чином одним з ключових завдань перед системою освіти стає поширення практики — навчання не лише в аудиторіях університетів, а я на робочому місці.
 
На жаль, наразі суспільство стикається, навпаки, із знеціненням практичної підготовки у студентів: велика кількість організацій відмовляються працювати зі студентами, посилаючись на безліч вигаданих або реально існуючих обставин. Хоча більшість українських вищих навчальних закладів лишаються у державній власності, підприємства, які можуть надавати практичну підготовку студентам, більшою мірою приватні.Тож держава не має на них прямого впливу і не може змусити до працевлаштування студентів. Як наслідок маємо поширену практику імітації та фальсифікації практики, а в подальшому – брак підготовлених вітчизняних фахівців. 
 
 
Враховуючи, насамперед, складні умови політичного та економічного характеру, вихід із ситуації знайти складно, але А.М. Одарченко запевняє, що шляхи для виходу, усе ж таки, існують.
 
Ще у 2018 році Міністерством освіти і науки України була ухвалена концепція підготовки фахівців, що спирається на дуальну форму навчання. Насамперед концепція передбачає налагодження взаємовигідних стосунків між закладами вищої освіти та роботодавцями з метою надання для студентів можливостей практичної підготовки і соціальної адаптації у виробничих колективах.
 
Дуальна форма освіти передбачає, що процес навчання має включати в себе роботу за обраною спеціалізацією, із виконанням посадових обов’язків відповідно до трудового договору.

 
Звісно, дуальна форма освіти не гарантує абсолютного успіху майбутнього спеціаліста, вона спрямована на адаптацію студента лише до першого робочого місця за фахом навчання. Зрозуміло, що переважна більшість сучасних молодих людей, студентів, будуть неодноразово змінювати місця роботи, професії і навіть види діяльності. Проте отримані навички, досвід у практичній діяльності за обраною професією, допоможуть їм у подальшій кар`єрі.
 
Отже, за висновками Андрія Миколайовича Одарченко, подальша робота і досягнення позитивних змін у цьому напрямку допоможе підвищити конкурентоспроможність для вищих навчальних закладів. Оскільки вони забезпечать своїх студентів подальшим працевлаштуванням. Здобувачі освіти отримають не лише теоретичні знання, а й необхідний досвід для успішного старту кар`єри, а роботодавець матиме кваліфікованого фахівця з необхідним запасом набутих знань і практичним досвідом, достатнім для виконання роботи без додаткових і не завжди успішних стажувань. 

 
Версия для печати
 
 
 
 

В этот день